شماره: 1
1398/08/27
پیشرفت پروژه گندله‌سازی
پیشرفت پروژه گندله‌سازی

پیشرفت فیزیکی واحد گندله‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 75% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد در خرداد ماه سال 1399 راه‌اندازی خواهد شد.

حق انتشار برای شرکت پتروپارس محفوظ است ©