شماره: 2
1398/08/27
راه اندازی واحد احیا مستقیم
راه اندازی واحد احیا مستقیم

واحد احیامستقیم در مهر ماه سال 1398 به بهره برداری رسید و هم‌اکنون مونتاژ تجهیزات انتقال آهن اسفنجی گرم در حال اجرا می‌باشد.

حق انتشار برای شرکت پتروپارس محفوظ است ©