شماره: 3
1398/08/27
راه اندازی واحدهای VD و VOD
راه اندازی واحدهای VD و VOD

راه اندازی سرد واحدهای گاززدایی در خلأ (VD) و کربن زدایی در خلأ در حضور اکسیژن (VOD)، از شهریورماه سال 1398 آغاز شده است و در آبان ماه سال 1398 به بهره برداری رسید.

حق انتشار برای شرکت پتروپارس محفوظ است ©