شماره: 5
1398/08/27
پیشرفت پروژه آهک‌سازی
پیشرفت پروژه آهک‌سازی

پیشرفت فیزیکی واحد آهک‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 30% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد در شهریور ماه سال 1399 راه‌اندازی خواهد شد.

حق انتشار برای شرکت پتروپارس محفوظ است ©