28 اردیبهشت 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

انواع محصولات

مشخصات ابعادی شمش تولیدی:

  • سطح مقطع: 220x280 و 220x220 ،200x200 ،180x180 ،160x160 ،150x150 ،140x140 ،130x130 میلی متر
  • طول: 6 الی 12 متر
فولادهای زنگ‌نزن