EN |

گازهای صنعتی

گازهای صنعتی به صورت انبوه در شرکت‌های فولادسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای فرآیندهای تولیدی فولادسازی، احیا و تامین مواد بسیار حیاطی می‌باشد. تولید گازهای صنعتی در واحدهای یک و دو صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد جهت تامین اکسیژن، نیتروژن و آرگون مصرفی در واحدهای‌ مختلف می-باشد که فرآیند تولید به روش کرایوژنیک(cryogenic)می باشد.

ظرفیت تولید واحد 1
اکسیژن(O2) 7500 Nm3/h
اکسیژن مایع (LOX) 250 Nm3/h
آرگون مایع(LAR) 200 Nm3/h
نیتروژن(N2) 17500 Nm3/h
ظرفیت تولید واحد 2
اکسیژن(O2) 6200 Nm3/h
اکسیژن مایع (LOX) 200 Nm3/h
نیتروژن مایع (LIN) 200 Nm3/h
نیتروژن(N2) 14130 Nm3/h