07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

گریدهای فولادی و استانداردها

 

گریدهای فولادی و استانداردها

  • فولادهای ساده کربنی
  • فولادهای سازه‌ای آلیاژی
  • فولادهای بلبرینگ
  • فولادهای فنر
  • فولادهای سمانته
  • فولادهای سردکار
  • فولادهای الکترود
  • فولادهای کاربردی در صنعت نفت و گاز
3SP Standard: GOST 380 Material Number: 1.0038
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI DIN JIS GB  
1018 RSt 37-2 SS330 GB/T Q235  
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr Mo Ni V Other
0.14-0.22 0.15-0.30 0.40-0.65 0.04 0.05 _ _ _ _ _
محصولات ما Billet & Bloom
5SP Standard: GOST 380 Material Number: 1.0050
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN JIS GB    
St 50-2 SS500 GB/T Q275    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr Mo Ni V Other
0.28-0.37 0.05-0.15 0.50-0.80 0.040 0.050 _ _ _ _ _
محصولات ما Billet & Bloom
Q195 Standard: GB/T 700 Material Number: 1.0035
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر Afnor DIN Gost    
A33 St33 St1SP    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C(max) Si(max) Mn(max) P(max) S (max) Cr Mo Ni V Other
0.12 0.30 0.50 0.035 0.040 _ _ _ _ _
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
Q235 Standard: GB/T 700 Material Number: 1.0036
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر Afnor DIN JIS    
A34-2 St34-2 SS330    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C(max) Si(max) Mn(max) P(max) S (max) Cr Mo Ni V Other
0.20 0.35 1.40 0.045 0.045 _ _ _ _ _
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
ASTM A1006 Standard: ASTM A1006 Material Number: 1.0044
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB JIS UNS
St44-2 1020,1021 GB/T Q255A SS400 G10200
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C(max) Si(max) Mn P(max) S (max) Cr Mo Ni V Other
0.22     0.025 0.015         _
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
ASTM A1008 Standard: ASTM A1008 Material Number: 1.0044
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB JIS UNS
St44-2 1020,1021 GB/T Q255A SS400 G10200
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn(max) P(max) S(max) Cr(max) Mo(max) Ni(max) cu(max) Ti(max)
0.02-0.15 _ 0.60 0.025 0.035 0.15 0.06 0.20 0.20 0.025
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
ASTM A1010 Standard: ASTM A1010 Material Number: 1.4512
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI AFNOR JIS UNS
X2CrTi12 409 Z3CT12 SUH409L S40900
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr Mo Ni(max) N(max) Other
0.030 1.00 1.50 0.040 0.01 10.50-12.50 _ 1.50 0.03 _
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SWRH42B Standard: JIS G 3506 Material Number: 1.0511
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB UNS AFNOR
C40 1040 GB/T 40 G10400 C40
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr(max) Ni(max) MO(max) CU(max) AI(max)
0.39-0.46 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.15 0.20 0.05 0.25 0.01
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SWRH52B Standard: JIS G 3506 Material Number: 1.0588
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB    
D 53-2 C52D GB/T C52D    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr(max) Ni(max) MO(max) CU(max) AI(max)
0.49-0.56 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.15 0.20 0.05 0.25 0.01
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SWRH62B Standard: JIS G 3506 Material Number: 1.0601
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB UNS AFNOR
C60 1060 GB/T 60 G10600 C60
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr(max) Ni(max) MO(max) CU(max) AI(max)
0.59-0.66 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.15 0.20 0.05 0.25 0.01
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod

فولادهای ساده کربنی

SWRH67B Standard: JIS G 3506 Material Number: 1.0613
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB UNS AFNOR
D 68-2 1065 GB/T C68D G10650 C68D
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr(max) Ni(max) MO(max) CU(max) AI(max)
0.64-0.71 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.15 0.20 0.05 0.25 0.01
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SWRH72B Standard: JIS G 3506 Material Number: 1.1231, 1.0603
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB UNS AFNOR
Ck67 1070 GB/T 65 G10700 C68
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr(max) Ni(max) MO(max) CU(max) AI(max)
0.69-0.76 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.15 0.20 0.05 0.25 0.01
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SWRH82B Standard: JIS G 3506 Material Number: 1.0622
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN SAE/AISI GB UNS AFNOR
D 80-2 1078 GB/T C80D G10780 C80D
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr(max) Ni(max) MO(max) CU(max) AI(max)
0.79-0.86 0.15-0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.15 0.20 0.05 0.25 0.01
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
CK10 Standard: DIN 17210 Material Number: 1.1121
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS UNS UNI
1010 GB/T 10 S10C G10100 C10
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.07-0.13 0.40 0.30-0.60 0.035 0.035 _ _ _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
CK15 Standard: DIN 17210 Material Number: 1.1141
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI JIS UNS UNI GB
1015 S15C G10150 C16 GB/T 15
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.12-0.18 0.40 0.30-0.60 0.035 0.035 _ _ _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
CK45 Standard: DIN 17200 Material Number: 1.1191
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI UNI JIS UNS GB
1045 C45 S45C H10140,G10450 GB/T 45
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.42-0.50 0.40 0.50-0.80 0.035 0.03 _ _ _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
GS-20Mn5 Standard: 17182 Material Number: 1.1120 (1.6220)
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN EN JIS      
G20Mn5 SCW480      
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr(max) Mo(max) Ni(max) V Other
0.17-0.23 0.17-0.37 1.00-1.60 0.02 0.015 0.30 0.15 0.40 _ _
محصولات ما Wire Rod

فولادهای سازه‌ای آلیاژی

30MnSi Standard: GB/T 24587 Material Number: _
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر          
         
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S(max) Ni(max) Cr(max) Cu(max) Mo Other
0.28-0.33 0.70-1.10 0.90-1.30 0.025 0.025 0.25 0.25 0.20 _ _
محصولات ما Wire Rod
25CrMo4 Standard: DIN 17200 Material Number: 1.7218
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI UNS JIS    
4130 G41300 SCM420    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.22-0.29 0.40 0.60-0.90 0.035 0.03 0.90-1.20 0.15-0.30 _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
42CrMo4 Standard: DIN 17200 Material Number: 1.7225
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS UNS  
4140 GB/T 42CrMo SCM440 G41400  
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.38-0.45 0.40 0.60-0.90 0.035 0.03 0.90-1.20 0.15-0.30 _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ, Wire Rod
20MnCr5 Standard: DIN 17210 Material Number: 1.7147
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر GB SAE/AISI JIS    
20CrMnTi 5120H, 4820 SMnC420H    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn Cr Ti Cu Mo Ni V Other
0.17-0.22 0.40 0.80-1.10 1.00-1.30 0.04-0.10 _ _ _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
38MnB5 Standard: DIN 10083-3 Material Number: 1.5532
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر JIS        
SWRCHB737        
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) B Cr Mo Other
0.36-0.40 0.40 1.15-1.45 0.025 0.035 0.0008-0.0050 _ _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ

فولادهای سازه‌ای آلیاژی

38MnVS6 Standard: DIN 10267 Material Number: 1.1303
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر Bsi DIN      
BS 38MnVS6 1.5231      
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) N Cr(max) Mo V Other
0.34-0.41 0.15-0.80 1.20-1.60 0.025 0.020-0.060 0.010-0.020 0.30 0.08 0.08-0.20 _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
30CrNiMo8 Standard: DIN 17200 Material Number: 1.658
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI Bsi      
4340 BS 823M30      
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.26-0.34 0.40 0.30-0.60 0.035 0.03 1.80-2.20 0.30-0.50 1.80-2.20 _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
100Cr6 Standard: DIN 17230 Material Number: 1.3505
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB      
52100 GB/T B00150      
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Ni(max) Cu(max) Mo Other
0.90-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 0.030 0.025 1.35-1.65 0.30 0.30 _ _
محصولات ما SBQ, Wire Rod
100CrMo7 Standard: DIN 17230 Material Number: 1.3537
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر JIS        
100CrMo7        
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Ni(max) Cu(max) Mo Other
0.90-1.05 0.20-0.40 0.25-0.45 0.030 0.025 1.65-1.95 0.15-0.25 0.30 0.30 _
محصولات ما SBQ
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
CK55 Standard: DIN 17200 Material Number: 1.1203
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS    
1055 GB 55 S55C    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.52-0.60 0.40 0.60-0.90 0.045 0.045 _ _ _ _ _
محصولات ما SBQ, Rolled Billet
CK60 Standard: DIN 17200 Material Number: 1.1221
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS    
1060, 1064 GB/T 60 S58C    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.57-0.65 0.4 0.60-0.90 0.035 0.03 _ _ _ _ _
محصولات ما SBQ, Rolled Billet
CK75 Standard: DIN 17222 Material Number: 1.1248
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS    
1070, 1075 GB/T 75 S75CM    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.70-0.80 0.15-0.35 0.60-0.80 0.035 0.035 _ _ _ _ _
محصولات ما SBQ, Rolled Billet
55Cr3 Standard: DIN EN 10089 Material Number: 1.7176
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS    
5155, 5160 GB/T 60CrMnA JIS SUP9    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.52-0.59 0.40 0.70-1.00 0.025 0.025 0.70-1.00 _ _ _ _
محصولات ما SBQ
51CrV4 Standard: DIN EN 10089 Material Number: 1.8159
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS    
6150 55CrVA SUP10    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.47-0.55 0.40 0.70-1.10 0.025 0.025 0.90-1.20 _ _ 0.10-0.25 _
محصولات ما SBQ
52CrMoV4 Standard: DIN EN 10089 Material Number: 1.7701
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI AFNOR      
4150 51CDV4      
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.48-0.56 0.40 0.70-1.10 0.025 0.025 0.90-1.20 0.15-0.30 _ 0.10-0.20 _
محصولات ما SBQ
54SiCr6 Standard: DIN EN 10089 Material Number: 1.8159
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر cen        
EN 1.8152        
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.51-0.59 1.20-1.60 0.50-0.80 0.025 0.025 0.50-0.80 _ _ _ _
محصولات ما Wire Rod
60SiCr7 Standard: DIN 17221 Material Number: 1.7108
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN EN SAE/AISI cen    
61SiCr7 9260 EN 61SiCr7    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo V  
0.55-0.65 1.50-1.80 0.70-1.00 0.025 0.025 0.20-0.40 _ _
محصولات ما SBQ
38Si7 Standard: DIN EN 10089 Material Number: 1.5023
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر cen        
EN 38Si7        
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.35-0.42 1.50-1.80 0.50-0.80 0.025 0.025 _ _ _ _ _
محصولات ما SBQ
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
18CrNi8 Standard: DIN 17210 Material Number: 1.592
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر cen        
EN 18CrNi8        
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S(max) Cr Mo(max) Ni V Other
0.15-0.22 0.17-0.37 0.40-0.70 0.035 0.035 1.80-2.10 0.10 1.80-2.10 _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
34CrNiMo6 Standard: DIN EN 10083 Material Number: 1.6582
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI Bsi JIS    
4340 BS 817M40 SNCM447    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.30-0.38 0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 1.30-1.70 0.15-0.30 1.30-1.70 _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
18CrNiMo7-6 Standard: DIN EN 10084 Material Number: 1.6587
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI Bsi JIS DIN  
4820 18CrNiMo7-6 18CrNiMo7-6 17CrNiMo6  
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.15-0.21 0.40 0.50-0.90 0.035 0.035 1.50-1.80 0.25-0.35 1.40-1.70 _ _
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
27MnCrB5-2 Standard: DIN EN 10083 Material Number: 1.7182
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر          
         
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni B
0.24-0.30 0.40 1.10-1.40 0.035 0.040 0.30-0.60 _ _ 0.0008-0.0050
محصولات ما Rolled Billet, SBQ
16MnCr5 Standard: DIN EN 10084 Material Number: 1.7131
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI Bsi JIS    
5115 BS 527M20 SCR415    
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni V Other
0.14-0.19 0.40 1.00-1.30 0.035 0.035 0.80-1.10 _ _ _ _
محصولات ما Rolled Billet
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
33B2 Standard: DIN EN 10263 Material Number: 1.5514
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر cen
EN 33B2
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr(max) Cu(max) Mo B
0.30-0.35 0.30 0.60-0.90 0.025 0.025 0.30 0.25 _ 0.0008-0.005
محصولات ما SBQ
30MnB4 Standard: DIN EN 10263 Material Number: 1.5526
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI GB JIS
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Cu(max) B
0.27-0.32 0.30 0.80-1.10 0.025 0.025 0.30 _ 0.25 0.0008-0.005
محصولات ما SBQ
31CrMoB2-1 Standard: DIN EN 10263 Material Number: 1.7272
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر cen
EN 31CrMoB2-1
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Cu(max) B
0.28-0.33 0.30 0.90-1.20 0.025 0.025 0.40-0.55 0.10-0.15 0.25 0.0008-0.005
محصولات ما SBQ
C10C Standard: DIN EN 10263 Material Number: 1.0214
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI DIN JIS GB
1012 QSt 36-3 SWCH10 GB/T ML10Al
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni Al
0.08-0.12 0.10 0.30-0.50 0.025 0.025 _ _ _ 0.020-0.060
محصولات ما SBQ
C15C Standard: DIN EN 10263 Material Number: 1.0234
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر JIS DIN
SWRCH15A QSt 38-3
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni Al
0.13-0.17 0.10 0.35-0.60 0.025 0.025 _ _ _ 0.020-0.060
محصولات ما SBQ
C20C Standard: DIN EN 10263 Material Number: 1.0411
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر cen
EN 1.0411
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si(max) Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni Al
0.18-0.22 0.10 0.70-0.90 0.025 0.025 _ _ _ 0.020-0.060
محصولات ما SBQ
SAE10B21 Standard: SAE J403 Material Number: 1.0044
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN GB AFNOR
St44-2 GB/T Q255A S275JR
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni B
0.18-0.23 _ 0.60-0.90 0.030 0.050 _ _ _ 0.005-0.003
محصولات ما SBQ, Wire Rod
SAE10B35 Standard: SAE J403 Material Number: 1.0516
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN GB AFNOR
D 35-2 GB/T C38D C38D
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni B
0.32-0.38 _ 0.60-0.90 0.030 0.050 _ _ _ 0.005-0.003
محصولات ما SBQ, Wire Rod
SAE10B38 Standard: SAE J403 Material Number: 1.115
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر DIN GB JIS
C38D2 GB/T C38D2 S35CM
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S(max) Cr Mo Ni B
0.35-0.42 _ 0.60-0.90 0.030 0.050 _ _ _ 0.005-0.003
محصولات ما SBQ, Wire Rod
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
RST34 Standard: DIN 17100 Material Number: 1.0034
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر GB
Q215
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si Mn P(max) S (max) Cr Mo Ni V Other
0.11-0.16 0.04-0.07 0.50-0.80 0.05 0.05 0.010-0.014 _ _ _ _
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SG2 Standard: DIN 8559 Material Number: -
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si (max) Mn P (max) S (max) Cr (max) Mo Ni (max) Cu (max) Other
0.06-0.13 0.70-1.00 1.30-1.060 0.025 0.025 0.15 - 0.15 0.3 -
محصولات ما Billet & Bloom, Wire Rod
SG3 Standard: DIN 8559 Material Number: -
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C Si (max) Mn P (max) S (max) Cr (max) Mo Ni (max) Cu (max) Other
0.06-0.13 0.80-1.20 1.60-1.90 0.025 0.025 0.15 - 0.15 0.3 -
محصولات ما Wire Rod
SWRY11 Standard: JIS G 3503 Material Number: 1.0204
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر SAE/AISI DIN UNS
1008 C11G1C G10080
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C (max) Si (max) Mn P(max) S (max) Cr Mo Ni V +Nb + Ti (max)
0.09 0.03 0.35-0.65 0.02 0.023 - _ _ 0.15
محصولات ما Wire Rod
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
گریدهای فولادی و استانداردها
X52 Standard: API 5L Material Number: -
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر API 5L GB JIS
L360
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C (max) Si Mn (max) P(max) S (max) Cr Mo Ni V +Nb + Ti (max)
0.28 - 1.4 0.03 0.03 _ _ _ 0.15
محصولات ما Billet & Bloom
L80 Standard: API 5CT Material Number: -
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر Type C (max) Si (max) Mn P (max) S (max) Cr Mo Ni (max) Cu (max)
1 0.43 0.45 max 1.90 0.03 0.03 - - 0.25 0.35
9Cr 0.15 1 0.30-0.60 0.02 0.01 8.00-10.00 0.90-1.10 0.5 0.25
محصولات ما Billet & Bloom
P110 Standard: API 5CT Material Number: -
گریدهای معادل در استانداردهای دیگر C Si (max) Mn P (max) S (max) Cr Mo Ni V Other
- - - 0.03 0.03 - - - - -
محصولات ما Billet & Bloom
C110 Standard: API 5CT Material Number: -
ترکیب شمیمیایی عناصر آلیاژی مهم C(max) Si(max) Mn(max) P(max) S(max) Cr Mo Ni(max) Cu Other
0.35 - - 0.02 0.005 0.40-1.50 0.25-1.00 0.99 - -
محصولات ما Billet & Bloom
         
         
گریدهای فولادی و استانداردها