EN |

آهک

واحد آهک صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد مطابق برنامه زما ن‌بندی در سال 1399 را ه اندازی شد. ظرفیت این واحد سالانه 75 هزارتن می‌باشد که فرآیند آهکسازی شامل 2 تا کوره شفتی به طول 33 متر می باشد که برای تولیدآهک پخته موردنیاز فولادسازی طراحی گردیده است. برای پخت آهک ، ابتدا سنگ آهک با دانه بندی 100 – 40 میلیمتر از معدن دریافت گردیده سپس سنگ آهک وارد کوره های دوار شده و با انجام عمل کلسیناسیون آهک پخته تولید می‌شود. آهک پخته پس از خارج شدن از کوره سرند می گردد و برای استفاده در کوره های ذوب به واحد فولاد سازی فرستاده می شود.

آهک
ظرفیت سالانه 70,000 تن
سایز ورودی سنگ آهک 40 _ 100 میلی متر
فرآیند کلسیناسیون کوره شفتی عمودی
img-1
img-4
img-4