ماموریت

  • ارائه بهترین محصولات فولادی و قابل رقابت در بازارهای جهانی.
  • تضمین کیفیت محصولات منطبق با استانداردهای جهانی برای تثبیت جایگاه برای رقابت در بازارهای جهانی.
  • کمک به خودکفائی کشور عزیزمان ایران از طریق تقویت سیستم واحد تحقیق و توسعه (R&D).
  • ارتقاء دانش و سطح معلومات علمی و عملی کارکنان و آموزش مستمر آنان با استفاده از هنرستان مستقر در جنب کارخانه پاسارگاد که با 80 درصد پیشرفت کار، در دست ساخت می باشد.

چشم انداز

  • تولید فولاد برای آینده ای با توسعه پایدار
ماموریت های صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد