28 اردیبهشت 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

اخبار

جذب نیرو
 

جذب نیرو

99/04/13

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد نیرو جذب می کند

راه اندازی واحدهای VD و VOD
 

راه اندازی واحدهای VD و VOD

98/08/27

راه اندازی سرد واحدهای گاززدایی در خلأ (VD) و کربن زدایی در خلأ در حضور اکسیژن (VOD)، از شهریورماه س...

راه اندازی واحد احیا مستقیم
 

راه اندازی واحد احیا مستقیم

98/08/27

واحد احیامستقیم در مهر ماه سال 1398 به بهره برداری رسید و هم‌اکنون مونتاژ تجهیزات انتقال آهن اسفنجی ...

پیشرفت پروژه گندله‌سازی
 

پیشرفت پروژه گندله‌سازی

98/08/27

پیشرفت فیزیکی واحد گندله‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 75% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واح...

پیشرفت پروژه آهک‌سازی
 

پیشرفت پروژه آهک‌سازی

98/08/27

پیشرفت فیزیکی واحد آهک‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 30% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد ...