07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

ذوب و ریخته‌گری

ذوب و ریخته گری

ذوب و ریخته گری
ظرفیت سالانه:
1,500,000 تن
محصول خروجی:
بیلت و بلوم    
فرآیندهای اصلی و تجهیزات:
ذوب کوره قوس الکتریکی
ریخته‌گری ثانویه کوره پاتیلی(LF)
  گاززدایی با خلاء(VD)
ریخته‌گری پیوسته باز / بسته
img-11
img-12
img-13
img-14