07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

مسئولیت‌های اجتماعی

تصویر شماره ۱ مربوط به مسئولیت های اجتماعی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
تصویر شماره ۲ مربوط به مسئولیت های اجتماعی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد جهت ایجاد اعتماد، افزایش آگاهی و تشویق پرسنل همگام با تحوّلات اجتماعی، تلاش می کند تا با بهره گیری از رویکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی، گام های مؤثری برای جلب رضایت تمامی کارکنان خود بردارد. این مجتمع صنعتی در تلاش است تا تاثيرات اجتماعي و زیست محیطی حاصل از فعالیت های خود را در کنار تأمین منافع کارکنان و سودآوری و توسعه اقتصادی مجتمع پیگیری نماید. مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در این راستا گامهای موثری برداشته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش آثار زیست محیطی
  • توجه به جوامع محلی و فعالیت های خیرخواهانه
  • توجه به وضعیت معیشتی و خانواده کارکنان
  • توجه به خواست مشتریان و تجارت منصفانه
  • بهبود و ایمن سازی فضای کارگری
  • رعایت قوانین و مقررات در تمامی فعالیت ها
  • مدرسه سازی در مناطق محروم

برای شفافیت هرچه بیشتر، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد گزارشهای دوره ای از فعالیتهای خود را که در جهت اجرایی کردن رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، به انجام رسانده، ارائه می نماید. این گزارش در این لینک قابل دسترس است. مدیریت مجتمع پاسارگاد در جهت ارتقاء فرهنگی و افزایش آگاهی آنان و همچنین ایجاد تعلّق خاطر به مجتمع، سعی وافر داشته و خواهد داشت، که کارکنان مجتمع را با فرهنگ کارگروهی آشنا و از طرفی با رفع تنگناها روابط پرسنل را با یکدیگر بنحوی اصلاح نماید که مکمّل یکدیگر بوده و در جهت ارتقاء کیفی و کمّی محصولات تولیدی و حداکثر صرفه جویی در هزینه هایی که از قدرت رقابت مجتمع می کاهد، پیشگیری نمایند.