07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

واحد آهک سازی

واحد آهک سازی

آهک سازی
ظرفیت سالانه:
70,000 تن
محصول خروجی:
آهک
فرآیندهای اصلی و تجهیزات:
خردایش، دانه بندی و کوره عمودی
img-1
img-4
img-4