تعداد نمایش: 3766
تاریخ انتشار: 98/08/27
پیشرفت پروژه گندله‌سازی
 

پیشرفت پروژه گندله‌سازی

پیشرفت فیزیکی واحد گندله‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 75% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد در خرداد ماه سال 1399 راه‌اندازی خواهد شد.

تصاویر