07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

اخبار

تعداد نمایش: 3402
تاریخ انتشار: 98/08/27
 

پیشرفت پروژه گندله‌سازی

پیشرفت فیزیکی واحد گندله‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 75% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد در خرداد ماه سال 1399 راه‌اندازی خواهد شد.

تصاویر