تعداد نمایش: 4550
تاریخ انتشار: 98/08/27
راه اندازی واحد احیا مستقیم
 

راه اندازی واحد احیا مستقیم

واحد احیامستقیم در مهر ماه سال 1398 به بهره برداری رسید و هم‌اکنون مونتاژ تجهیزات انتقال آهن اسفنجی گرم در حال اجرا می‌باشد.

تصاویر