تعداد نمایش: 819
تاریخ انتشار: 00/04/30
 

تولید گندله با ظرفیت اسمی

صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد با بهره گیری از توان علمی و فنی متخصصین داخلی موفق به تولید گندله با ظرفیت اسمی در کمتر از یکسال از بهره برداری از این واحد گردید.

تصاویر