تعداد نمایش: 5041
تاریخ انتشار: 98/08/27
 

راه اندازی واحدهای VD و VOD

راه اندازی سرد واحدهای گاززدایی در خلأ (VD) و کربن زدایی در خلأ در حضور اکسیژن (VOD)، از شهریورماه سال 1398 آغاز شده است و در آبان ماه سال 1398 به بهره برداری رسید.

تصاویر