تعداد نمایش: 2369
تاریخ انتشار: 98/08/27
پیشرفت پروژه آهک‌سازی
 

پیشرفت پروژه آهک‌سازی

پیشرفت فیزیکی واحد آهک‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 30% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد در شهریور ماه سال 1399 راه‌اندازی خواهد شد.

تصاویر