07 مهر 1402
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

اخبار

تعداد نمایش: 2010
تاریخ انتشار: 98/08/27
 

پیشرفت پروژه آهک‌سازی

پیشرفت فیزیکی واحد آهک‌سازی در آبان ماه سال 1398، به 30% رسیده است. مطابق برنامه زمان‌بندی این واحد در شهریور ماه سال 1399 راه‌اندازی خواهد شد.

تصاویر