11 آذر 1402

استخدام

ردیف عنوان نحوه پذیرش تاریخ آزمون پیوندهای مربوطه وضعیت
1

جذب مقاطع تحصيلي دیپلم رشته های ریاضی, تجربی و فنی,کاردانی و کارشناسی رشته های متالورژی(شیمی و نفت), برق  و مکانیک

آزمون کتبی، مصاحبه‌ی فنی، سنجش طب‌کار، گذراندن دوره‌های آموزشی

1402/05/26

لیست نفرات

اعلام نتایج

2

جذب نیرو در واحد تدارکات داخلی دفتر مرکزی

مهندسی متالوژی- مهندسی مکانیک- مهندسی برق

1402/04/20

   
پایان
3

تمامی رشته ها با سوابق کاری و تسلط کامل به تراشکاری و فرزکاری cnc

برگزاری آزمون عملی
انجام مصاحبه،گذراندن دوره های آموزشی

1402/04/17

 

پایان

4

استخدام قراردادی  رشته های دیپلم فنی در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - خردادماه 1402

آزمون کتبی، مصاحبه‌ی فنی، سنجش طب‌کار، گذراندن دوره‌های آموزشی

1402/03/25

 

پایان

5

استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - بهمن ماه 1401

کارشناسی و بالاتر رشته‌های محیط‌زیست، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی

1401/12/19

 

پایان

6 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - بهمن ماه 1401
فوق دیپلم و بالاتر رشته‌های برق‌ و ابزار دقیق، مکانیک و متالورژی 1401/11/28   پایان
7

استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - مهرماه 1401

آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی

1401/07/29

  اعلام نتایج نهایی – پایان
8 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - مردادماه 1401
      آزمون لغو شد
9 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و
کارخانجات تیتانیوم کهنوج – تیرماه 1401
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی

1401/04/16
1401/04/17

  اعلام نتایج نهایی – پایان
10

استخدام قراردادی با مدت معین در رشته برق (کلیه گرایش ها)
درمجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد – اسفند 1400

آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1400/12/20   اعلام نتایج نهایی – پایان
11 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و
کارخانجات تیتانیوم کهنوج – مرداد 1400
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1400/05/21 1400/05/22   اعلام نتایج نهایی – پایان
12 استخدام در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (شیراز) – مرداد 1399
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1399/05/23 1399/05/24   اعلام نتایج نهایی – پایان
13 اعلام همکاری تکمیل فرم استخدام صرفاً جهت معرفی و پیشنهاد همکاری بوده و مربوط به آزمونهای استخدامی نمی‌باشد بدون آزمون فعال