06 آذر 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

استخدام

ردیف عنوان نحوه پذیرش تاریخ آزمون پیوندهای مربوطه وضعیت
1 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - مهرماه 1401
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی
آقا و خانم - رشته‌های مکانیک و برق- مقاطع تحصيلي فوق‌دیپلم (دیپلم فنی و دیپلم ریاضی و بالاتر)-ویژه ساکنین بومی (ترجیح با افرادی است که در شعاع 30 کیلومتری کارخانه زندگی می‌کنند)  و افراد شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با مجتمع ذوب‌آهن پاسارگاد

گروه مکانیک ساعت 9 صبح جمعه مورخ 1401/07/29

گروه برق ساعت 14  عصر جمعه مورخ 1401/07/29

دفترچه

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

مهلت ثبت نام به اتمام رسید

لطفاً جهت دریافت کارت ورود به جلسه وارد ***محیط کاربری*** شوید

2 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی
ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) - مردادماه 1401
      آزمون لغو شد
3 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و
کارخانجات تیتانیوم کهنوج – تیرماه 1401
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی

1401/04/16
1401/04/17

  اعلام نتایج نهایی – پایان
4

استخدام قراردادی با مدت معین در رشته برق (کلیه گرایش ها)
درمجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد – اسفند 1400

آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1400/12/20   اعلام نتایج نهایی – پایان
5 استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و
کارخانجات تیتانیوم کهنوج – مرداد 1400
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1400/05/21 1400/05/22   اعلام نتایج نهایی – پایان
6 استخدام در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (شیراز) – مرداد 1399
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی 1399/05/23 1399/05/24   اعلام نتایج نهایی – پایان
* اعلام همکاری تکمیل فرم استخدام صرفاً جهت معرفی و پیشنهاد همکاری بوده و مربوط به آزمونهای استخدامی نمی‌باشد بدون آزمون فعال