تعداد نمایش: 468
تاریخ انتشار: 02/04/07
استخدامی شماره 10
 

استخدامی شماره 10

تمامی رشته ها با سوابق کاری و تسلط کامل به تراشکاری و فرزکاری cnc

نحوه پذیرش:
برگزاری آزمون عملی انجام مصاحبه،گذراندن دوره های آموزشی

تاریخ آزمون:
1402/04/17

وضعیت:
اتمام فرایند استخدام
 

تصاویر