تعداد نمایش: 196
تاریخ انتشار: 00/05/11
استخدامی شماره 2
 

استخدامی شماره 2

استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و کارخانجات تیتانیوم کهنوج – مرداد 1400

نحوه پذیرش:
آزمون کتبی، مصاحبه‌ی فنی، سنجش طب‌کار، گذراندن دوره‌های آموزشی

تاریخ آزمون:
1400/05/21

وضعیت:
اتمام فرایند استخدام

تصاویر