08 تیر 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

اخبار

تعداد نمایش: 4665
تاریخ انتشار: 01/02/31
 

استخدام در مجتمع معدنی و کارخانجات تیتانیوم کهنوج – تیرماه 1401

عنوان :استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و کارخانجات تیتانیوم کهنوج – تیرماه 1401

نحوه پذیرش: آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی

تاریخ آزمون: 1401/04/16 و 1401/04/17

تاریخ ثبت نام : از 1401/03/10 لغایت 1401/03/23

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

تصاویر