08 تیر 1401
--%>

فهرست اطلاعات موجود در سایت

اخبار

تعداد نمایش: 1742
تاریخ انتشار: 01/03/28
 

استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (فارس) - تیرماه 1401

عنوان : استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (فارس) - تیرماه 1401

نحوه پذیرش: آزمون کتبی، مصاحبه‌ی شفاهی، سنجش طب کار، گذراندن دوره های آموزشی

تاریخ آزمون: 1401/04/30

ثبت نام : 1401/03/28 لغایت 1401/04/10

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

تصاویر